Vilken företagsform ska jag välja?

När man tagit beslutet att starta företag och driva verksamhet kommer man till frågan kring vilken företagsform man ska välja. Några viktiga punkter att fundera över är bland annat om man ska jobba på egen hand eller om man ska ta in anställda. Det är av betydelse att ha klart för sig om man ska vara ensam ägare eller driva verksamheten med andra. De olika svenska företagsformerna har sina unika fördelar men innebär i sin tur även olika krav, ansvar och skyldigheter. Några former är mer riskfyllda än andra även om det kanske gynnar verksamheten i det långa loppet. Företagsform kan i viss mån påverka företagarens möjligheter att ansöka om olika typer av bidrag då det ibland finns särskilda restriktioner.

Enskild näringsverksamhet/Enskild firma

Här är företagaren en enskild privatperson och har därmed det totala ansvaret för verksamheten. Gränsen mellan ägare av företag och privatperson är i denna form otydlig, vilket innebär att man personligen ansvarar för företagets betalningar, skatter och avtal. Det är företagarens privata personnummer som används för att identifiera verksamheten och inte något organisationsnummer som i andra företagsformer. Skulle företagaren hyra en lokal är det alltså det privata namnet som anges som hyresgäst och dennes påskrift som gäller på kontraktet. Räcker inte verksamhetens pengar till för att betala fakturor eller hyror är det den privata ekonomin som får ta smällen och täcka behoven. För att göra den personliga risken något mindre riskfylld väljer många egenföretagare att teckna speciella försäkringar ämnade för företag. Även enskilda firmor kan anställa personer till företaget. När det sker för första gången måste skatteverket registrera personen som arbetsgivare, men därefter kan man anställa fortlöpande.

Aktiebolag

Ett svenskt aktiebolag kan startas av en eller flera personer och det ekonomiska kapitalet som krävs ligger idag på 50 000 svenska kronor. Kapitalet man väljer att starta upp verksamheten med motsvaras i sin tur av ett visst antal aktier som står för ägarnas innehav i bolaget. Man kan på olika sätt välja hur man vill investera i företaget Som aktiekapital kan man välja att lägga kontanter, men även egendom, som används av bolaget, är giltigt. Det fulla ansvaret när det kommer till skulder är i de flesta fall begränsat till det investerade aktiekapitalet men det förekommer tillfällen då en person kan bli ansvarig. På bolagsstämman har bolagets ägare möjlighet att ge sin åsikt och det är även aktieägarna som väljer styrelse och revisor. Mindre aktiebolag behöver enligt svensk lag inte ha en revisor, men däremot krävs revision av bolagets siffror en gång per år.

Handelsbolag

Att välja handelsbolag som företagsform är ofta ett alternativ i de situationer där minst två personer beslutat att starta företag ihop. Precis som vid enskild firma krävs inget startkapital, men bolagets delägare har ett personligt och solidariskt ansvar när det kommer till skulder. Med solidariskt ansvar menas, inom handelsbolag, att varje delägare kan krävas på betalning för bolagets skulder vid en tidpunkt. När en av personerna har betalat kan denne i sin tur begära att övriga står för sin egen del av skulden. Det här är ett bra exempel på varför man inom all typ av kompanjonskap bör skriva avtal för att klarlägga saker och ting.

Kommanditbolag ingår i kategorin handelsbolag, men skiljer sig något då det krävs minst en så kallad ”komplementär”, vilket innebär att denne har ett ansvar för bolagets skulder oavsett vilket initialt belopp man gått in med i verksamheten.

Ekonomisk förening

Det krävs minst tre personer för att driva en ekonomisk förening enligt svensk lag. Syftet med en ekonomisk förening är att jobba för att hitta goda ekonomiska lösningar för medlemmarna och låta dessa vara engagerade och delta i verksamheten. När det kommer till medlemmarnas ansvar på ett ekonomisk plan, baseras detta på deras respektive insatser. Bostadsrättsföreningar är ett bra exempel på en ekonomisk verksamhet.