Försäljning

Att sälja varor eller tjänster tillhör de flesta typer av branscher och innan man tar sig modet att starta upp ett eget företag är det viktigt att ha koll på regler och lagar gällande försäljning. Skulle man köra igång utan att ha allting enligt protokollet finns det stora risker att företaget kollapsar redan innan man har hunnit starta på allvar.

Inom alla kategorier finns särskilt gällande regler såsom handel med livsmedel, tobak eller läkemedel för att nämna några av de stora områdena. I och med att Sverige ingår i EU går vi därmed under de gemensamt framtagna reglerna när det kommer till handel av olika varor, men varje land har också sina egna regelverk gällande försäljning. Om man funderar på att sälja en viss produkt som importeras till Sverige behöver man läsa på om tullregler, vilka skiljer sig mellan handel inom och utanför EU. Det är således även en kostnadsfråga man bör ta med i kalkylerna inför uppstarten. Handlar det om ett fåtal produkter som ska importeras långväga ifrån kanske det inte riktigt lönar sig rent kostnadsmässigt.

I Sverige måste företaget som ska bedriva försäljningen vara registrerad hos både Bolagsverket och skatteverket för att få påbörja verksamheten. Dessutom måste företaget registreras för moms i de fall man avser att sälja momspliktiga varor eller tjänster. Skulle varorna vara momsfria men att du ska erhålla moms tillbaka för de inköpta varorna (några exempel är flygbensin, receptbelagda läkemedel samt vissa banktjänster) måste man ändå registrera moms hos skatteverket. Det finns några speciella regler för vissa varor och tjänster där momsen kan räknas på ett annorlunda sätt. Ett exempel är begagnade varor som eventuellt kan få sin moms framräknad på differensen mellan försäljningspriset och det pris man köpt in varorna för, istället för att endast räkna på utpriset.

När det kommer till försäljning där man får betalt i kontanter eller med kontokort krävs det i Sverige att säljstället har ett så kallat kassaregister. Att man använder sig av kassaregister är helt enkelt ett sätt att skydda företagaren då det fungerar som ett skydd mot framför allt illojal konkurrens. Man anmäler kassaregister direkt till skatteverket och för att det ska godkännas krävs det att det är kopplat till en godkänd kontrollenhet som i sin tur läser av händelserna som registreras. Det är dock bara skatteverket som har access till kontrollenhetens lagrade uppgifter.

I takt med att internet ökar som handelsplats har särskilda regler tagits fram för e-handel. I Sverige är det Svensk Handel som bevakar alla typer av diskussioner och frågor som rör e-handel. Trygg e-handel är utvecklat av Svensk digital handel tillsammans med Konsumentverket och är ett initiativ för att skapa trygghet till handlare på nätet. De e-handelsföretag som uppfyller trygg e-handelskraven får en certifiering, vilket syns på webbutikens hemsida.